Industri og offshore

Auto Service AS har spesialkompetanse innen overflatebehandling av subsea komponenter. Vi utfører sandblåsing og lakkering av forskjellige typer sensorer, ventiler og flowmeter.

Vår største kunde er Siemens og vi overflatebehandler ukentlig subseakomponenter. Arbeidet blir utført etter NORSOK sine prosedyrer (SYST. 7c).

Frosio sertifisert

Auto Service AS har Frosio-sertfisert personell på nivå 3. Dette betyr at vi utfører forbehandling av metalloverflater, påføring av maling og andre korrosjonshindrende belegg, samt inspeksjon av slikt arbeid.

Sandblåsing

Med moderne utstyr for sandblåsing kan vi måle ruhet og sikre et perfekt resultat på overflatebehandlingen.

Lakkering

Vi tester og sikrer ved pullofftesting og etter hvert strøk måler vi lagtykkelse og kvalitetsikrer arbeidet nøye etter spesifikasjoner.